CO  JE  TO  NEMOC?

Nemoc

Nemoc není náhoda. Je indikátorem nerovnováhy v našem životě. Je výsledkem dosavadního způsobu života, myšlenek a přání - je součástí svědomí.

Nemoc nás upozorňuje, že někde chybujeme.

V člověku vzniká nejprve určitý vnitřní stav, až později se okolo něho vytváří situace, která je v souladu s tímto stavem. Člověk je původce své nemoci a tvůrce situace, ve které žije.Vnější okolnosti nejsou příčinou nemoci. Každý je zodpovědný za svou nemoc a za svou situaci. Ve schopnosti člověka vytvořit si svou nemoc je ukrytá i jeho schopnost najít řešení, vyléčit se. Člověk má moc svobodné volby, má možnost změny. Je schopný opustit staré problémy a vytvořit nové možnosti. 

V okamžiku, kdy se člověk rozhodne vzít život do vlastních rukou, být autentický a jednat v souladu se svým svědomím, začíná chápat, čemu ho měla nemoc naučit. Tento pohled vrací člověku pocit zodpovědnosti a možnost vyléčení. Uzdravování je proces změny a poradce je ve skutečnosti jen průvodcem v tomto procesu.

Vznik nemoci

Každý člověk má svojí vibraci. Tato vibrace je harmonická a nemá žádné extrémní výkyvy. Následkem různých vlivů a životních událostí dochází k výkyvům a k disharmonii. Pokud výkyvy překročí přípustnou hranici, dochází k nemoci. Život je plný různých událostí. Tyto události jsou podobné homeopatickým lékům a jejich fyzickému a mentálnímu obrazu. 

Člověk se postupně dostává do různých obrazů homeopatických léků. Příkladem lze uvést lék Pulsatilla nitrica. 

Mentálním obrazem tohoto léku je u dítěte strach z opuštění, strach, aby rodiče neodešli, vazba na rodiče a také vztek na rodiče. Pokud dítě prožije podobné strachy a situace, je možné přirovnat tuto část života k léku Pulsatilla.

Jak probíhá léčba

Princip léčby je velmi jednoduchý. Tak, jak se člověk dostává do jednotlivých životních situací a tedy do obrazů homeopatických léků, léčba postupuje v čase zpět od současnosti do minulosti. 

Léčba je sestavena z homeopatikých léků, které postupně řeší všechny události v životě.

Jaké nemoci lze léčit

Otázka léčitelnosti, nebo neléčitelnosti pacienta není v tom, jestli se nemoc jmenuje tak nebo onak, kam ji zařadila moderní medicína, jakou diagnózou ji označila. Otázka léčitelnosti v homeopatii je ta, jaký dosah má homeopat, kolik toho umí, je to otázka jeho odbornosti. A druhá, možná ta důležitější věc je, jak nám klient dovolí, abychom s ním pracovali. On se nám musí svým způsobem otevřít. Pokud to neudělá, je neléčitelný. 

Tam je ta hranice.


Pozn.: tento text byl s laskavým svolením převzat z webových stránek mého kolegy a učitele Michaela Gyepese. (www.prirodnilecba.cz)